budowa sieci, linux, internet, administracja, hosting, domeny, bezpieczeństwo, secure, networks, a-net, a net, anet, flash, bielsko śląsk, małopolska, bielsko, czechowice, skoczów, pszczyna, żywiec, kęty, oświęcim, szczyrk, brzeszcze, cieszyn, tychy, kozy budowa sieci, linux, internet, administracja, hosting, domeny, bezpieczeństwo, secure, networks, a-net, a net, anet, flash, bielsko śląsk, małopolska, bielsko, czechowice, skoczów, pszczyna, żywiec, kęty, oświęcim, szczyrk, brzeszcze, cieszyn, tychy, kozy
O firmie
Oferta
Kontakt
Realizacje
budowa sieci, linux, internet, administracja, hosting, domeny, bezpieczeństwo, secure, networks, a-net, a net, anet, flash, bielsko śląsk, małopolska, bielsko, czechowice, skoczów, pszczyna, żywiec, kęty, oświęcim, szczyrk, brzeszcze, cieszyn, tychy, kozy
budowa sieci, linux, internet, administracja, hosting, domeny, bezpieczeństwo, secure, networks, a-net, a net, anet, flash, bielsko śląsk, małopolska, bielsko, czechowice, skoczów, pszczyna, żywiec, kęty, oświęcim, szczyrk, brzeszcze, cieszyn, tychy, kozy Informacje uzupełniające

Informacje o przetwarzaniu danych,

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A-NET Usługi Informatyczne mgr. Inż. Marcin Przybytek siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Brackiej 26, 43-300 Bielsko-Biała
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez A-NET polegajš na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów oraz usług.
  4. Dane mogą być udostępniane terminalom przeładunkowym, magazynom, firmom transportowym i spedycyjnym w celu prawidłowej realizacji usług: dostaw towaru, upoważnienia do odbioru towaru.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez A-NET przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów A-NET o których mowa w pkt. 3 powyżej.
  6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szanowni Klienci,
z dniem 1 stycznia 2009 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawa wprowadza do aktualnego systemu gospodarowania zużytym sprzętem kilka istotnych zmian. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzony na podstawie Art. 25 obowiązek przekazywania przez wprowadzających do sprzedawców detalicznych i hurtowych informacji dotyczącej wysokości kosztów gospodarowania odpadami, które mają obejmować koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu, albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Obowiązek ten spoczywa również na sprzedawcach, którzy stosowną informację, uzyskaną od wprowadzających, muszą przekazać nabywcom.
W pliku pdf przedstawiamy Państwu koszty gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowiące część ceny sprzętu.
Uwaga: w celu ustalenia wartości brutto kosztów gospodarowania odpadami do powyższych kwot należy dodać podatek VAT w stawce 22%.


Do pobrania
A-NET - ANET - Administracja sieciami komputerowymi, administracja sieci komputerowych linux bielsko-biała routing cisco proxy internet nat
Sprzęt komputerowy oprogramowanie microsoft office corel macromedia hp fujitsu-siemens cisco
a-net | oferta | kontakt | realizacje | informacje | greylist | poczta | ca | bielsko | telekomunikacja | pomoc TV
A-NET
Copyright © by A-NET 2006 - 2023